๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕,๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com
ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและทางสาขาวิชาเอกพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ)

ประกาศเพิ่มเติม »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (อาจารย์ประจำหลักสูตรการประถมศึกษา)

ประกาศเพิ่มเติม »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ)

ประกาศเพิ่มเติม »
แผนพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
คลิ๊กที่นี่ >>
คู่มือ
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คลิ๊กที่นี่ >>
คู่มือ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คลิ๊กที่นี่ >>
คู่มือ
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คลิ๊กที่นี่ >>
มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คลิ๊กที่นี่ >>

hit counter

เริ่มนับตั่งแต่วันที่ 27/04/2020